Inden du begynder at spille sudoku online, skal du lige have styr på reglerne. På denne side får du et hurtigt overblik over sudoku regler. Du skal fylde tal i de tomme felter i en kvadrat, der består af 9 gange 9 felter. Nogle af felterne er udfyldt på forhånd.

Kunsten er at krible alle tallene på plads, så hvert tal kun bruges én gang i hver række, kolonne og mini-kvadrat på 3 gange 3 felter.Lær Sudoku regler  – begyndertips for alle 👍


Tip 1:
 Start med at tælle hvor mange gange hvert ciffer forekommer i hele puslespillet. Hvis der er mange forekomster af et bestemt tal, burde det være relativt nemmere at placere de resterende. Eksempel: Hvis der er mange 4’ere, burde det være relativt nemmere at placere de resterende 4’ere.

Tip 2: Start med at skrive alle de mulige tal, som der kan være i hvert felt med småt øverst i alle felter. For hvert felt kigger man på de tal, som står i dette felts række, søjle og 3×3 boks. De tal fra 1 til 9, som ikke forekommer i feltets række, søjle og 3×3 boks, er kandidater til det tal, der skal stå i feltet. Hvis der kun er en kandidat, ved man, at det er det tal, der skal stå i feltet. Eksempel: Hvis man vælger et felt, hvor tallene 4,5 og 6 forekommer i den tilhørende række, tallene 1,6,7 forekommer i den tilhørende søjle og tallene 2 og 9 forekommer i den tilhørende 3×3 boks, så ved man, at 3 og 8 er kandidater til det tal, der skal stå i feltet.

Tip 3: Opdater de numre, der er skrevet med småt, når andre felter bliver udfyldt. Eksempel: Hvis man udfylder et felt med tallet 3, så kan alle andre felter i den tilhørende række, søjle og 3×3 boks ikke indeholde 3 mere, så de 3-taller, der er skrevet med småt i de felter, skal slettes.

Tip 4: Kig nu efter matchende par, dvs. to tomme felter i samme række, søjle eller 3×3 boks, som begge har det samme par af tal som kandidater. Hvis der så er et tredje tomt felt i samme række, søjle eller 3×3 boks, som mangler det samme par af kandidater plus et ekstra tal, ved man, at dette tredje felt skal indeholde dette tredje tal. Eksempel. Hvis to felter i samme række begge har 2 og 7 som kandidater og et tredje felt har 2, 7 og 9 som kandidater, ved man at 9 skal være i det tredje felt.

Prøv et spil sudoku nu


Sudokuspil

Hvis du kører sur i regler og sudokuspillet, så prøv at spille 2048 i stedet. Det du spille gratis 2048 her: https://spil2048.dk/